Make your own free website on Tripod.com

Pengurusan Kelab Teknologi Maklumat


Organisasi dan Pengurusan Kelab

Penasihat

Penasihat terdiri daripada guru yang mengajar apa jua mata pelajaran. Disamping minat yang mendalam dan motivasi yang tinggi, guru penasihat mestilah mempunyai dedikasi yang tinggi dan rasa penglibatan ikhtisas yang sepenuhnya.

Peranan Guru Penasihat

Bilangan guru penasihat adalah bergantung kepada bilangan ahli kelab. Penasihat kelab teknologi maklumat seelok-eloknya mendapat pendedahan dalam penggunaan komputer dan mengikuti latihan dalam pengurusan kelab komputer sekolah.

Kandungan latihan sekurang-kurangnya meliputi:

Kandungan latihan ini boleh dianggap asas untuk merancang latihan untuk ahli-ahli jawatankuasa. Peranan yang dimainkan oleh penasihat akan menjadi faktor penentu dalam menjamin perkembangan kelam teknologi maklumat.

Jawatankuasa Kelab

Keahlian Kelab

Waktu Belajar

Bayaran

Latihan Kepada Ahli Kelab

Penggunaan Kemudahan Kelab

Kemudahan Kelab Teknologi Maklumat boleh digunakan oleh ahli-ahli jawatankuasa kelab, guru-guru dan kakitangan pejabat sekolah untuk kerja-kerja pentadbiran kelab / sekolah / pengajaran pembelajaran dengan syarat kerja-kerja ini dilakukan di luar waktu kelab mengadakan aktiviti-aktivitinya.

Aktiviti Kelab Teknologi Maklumat

Aktiviti Berterusan

Projek

Perhubungan / Perkhidmatan


[ Kembali ke depan ]