Make your own free website on Tripod.com

Peraturan Makmal KomputerPeraturan makmal komputer diujudkan untuk memenuhi aspek keselamatan, kebersihan dan keceriaan sesebuah makmal komputer. Antara aspek yang selalu diberi perhatian adalah keselamatan perkakasan, keselamatan perisian, keselamatan pengguna, kebersihan serta keceriaan.

Berikut adalah beberapa peraturan yang boleh digunakan bagi memenuhi setiap aspek tersebut.

Keselamatan Perkakasan

Larangan membawa masuk beg/fail ke dalam makmal.

Larangan membawa keluar sebarang perkakasan komputer.

Keselamatan Perisian

Keselamatan Pengguna

Kebersihan dan Keceraiaan


[ Kembali ke depan ]