Make your own free website on Tripod.com

Struktur Pilihan if

 

 

 

 

1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

2

 

3

<html>

4

<head>

5

<title>Struktur Pilihan If</title>

6

 

7

<script language = "JavaScript">

8

  var pertama,     

9

       kedua;

11

 

12

  // membaca nombor pertama sebagai suatu rentetan

13

  nomborPertama = window.prompt(“Masukkan nombor pertama”,” “);

14

 

15

  // membaca nombor kedua sebagai suatu rentetan

16

  nomborKedua = window.prompt(“Masukkan nombor kedua”,” “);

17

 

18

  // memaparkan tajuk

19

  document.writeln("<h1>Hasil Perbandingan</h1>");

20

 

21

  // memaparkan hasil perbandingan

22

  if (pertama == kedua)

23

     document.writeln(“ “+pertama+” sama dengan “+kedua+” “);

24

 

25

</script>

26

 

27

</head>

28

<body></body>

29

</html>

 

 

 

 

 

·         Pernyataan if pada baris 22 iaitu

if (pertama == kedua)

membandingkan nilai-nilai pembolehubah nombor1 dan nombor2 bagi menguji kesamaan. Jika nilainya sama, pernyataan pada baris 23 akan memaparkan hasil perbandingan.

 

 

Opertor algebra piawai

Operator

JavaScript

Contoh

Makna

 

=

 

==

 

x == y

 

x adalah sama dengan y

 

¹

 

!=

 

x != y

 

x adalah tidak sama dengan y

 

>

 

>

 

x > y

 

x lebih besar dari y

 

<

 

<

 

x < y

 

x lebih kecil dari y

 

³

 

>=

 

x >= y

 

x lebih besar atau sama dengan y

 

£

 

<=

 

x <= y

 

x lebih kecil atau sama dengan y

Struktur Pilihan if/else

 

 

 

 

1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

2

 

3

<html>

4

<head>

5

<title>Struktur Pilihan if/else</title>

6

 

7

<script language = "JavaScript">

8

  var markah;      

11

 

12

  // membaca markah sebagai suatu rentetan

13

  markah = window.prompt(“Masukkan markah”,” “);

20

 

21

  // memaparkan hasil perbandingan

22

  if (markah >= 90)

23

     document.writeln(“A”);

 

  else if (markah >= 80)

 

     document.writeln(“B”);

 

  else if (markah >= 70)

 

     document.writeln(“C”);

 

  else if (markah >= 60)

 

     document.writeln(“D”);

 

  else

 

     document.writeln(“F”);

24

 

25

</script>

26

 

27

</head>

28

<body></body>

29

</html>

 

 

 

 

 

·          


Struktur Ulangan while

 

 

 

 

1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

2

 

3

<html>

4

<head>

5

<title>Struktur Ulangan while</title>

6

 

7

<script language = "JavaScript">

8

  var jumlah,  

9

       pembilng,

10

       markah,

11

       nilaiMarkah,

12

       purata,

13

 

14

  // Nilai awal

15

  jumlah = 0;

16

  pembilang = 1;

17

 

18

  // Nilai awal

19

  while (pembilang <= 10)   //ulang 10 kali

20

  {

21

     // membaca markah sebagai suatu rentetan

22

     markah = window.prompt(“Masukkan markah”,” “);

23

 

24

     // menukar markah dari rentetan kepada integer

25

  nilaiMarkah = parseInt(markah);

26

 

27

     // menambah nilaiMarkah kepada markah

28

     jumlah = jumlah + nilaiMarkah;

29

 

30

     // menambah 1 kepada pembilang

31

     pembilang = pembilang + 1;

32

  }

33

 

34

  // mengira purata

35

  purata = jumlah / 10;

36

 

37

  // memaparkan purata

38

  document.writeln(“Markah purata ialah “+purata+” “);

39

 

40

</script>

41

 

42

</head>

43

<body></body>

44

</html>

 

 

 

 

 

·          

 

 


Latihan:

 

Tuliskan satu aturcara yang dapat menerima input markah sepuluh orang pelajar (1=lulus, 2=gagal) dari pengguna dan seterusnya memaparkan jumlah pelajar yang lulus dan gagal. Aturcara juga dapat memaparkan mesej khas sekiranya lebih dari lima orang pelajar gagal.